B12-Vitamiinin saanti

B12-vitamiinia ravinnosta

Ravinnosta B12-vitamiinia saa ainoastaan eläinkunnan tuotteista. Hyviä B12-vitamiinin lähteitä ovat sisäelimet, kuten maksa ja munuaiset sekä liha, kala, kananmuna ja maitovalmisteet (Fineli-tietokanta).

Yli 50-vuotiaiden kannattaisi selvittää verikokeella oma B12-vitamiinitasonsa. Lähetteen verikokeeseen saat esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäriltäsi.

Lähteet »

bvitamiinin_saanti_trimmed_460x220

Lähteet:

  • Caruso R, Pallone F, Stasi E, Romeo S, Monteleone G. Appropriate nutrient supplementation in celiac disease. Ann Med 2013; 45:522–31.
  • Fineli-tietokanta, THL: http://www.fineli.fi/­component.php?compid=2269
  • Lachner C, Steinle NI, Regenold WT. The neuropsychiatry of vitamin B12 deficiency in elderly patients. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2012; 24:5–15.
  • Lapsi, perhe ja ruoka -raportti. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.
  • Loikas S, Koskinen P, Irjala K, Löppönen M, Isoaho R, Kivelä SL, Pelliniemi TT. Vitamin B12 deficiency in the aged: a population-based study. Age Ageing 2007; 36:177–83.
  • McCaddon A. Vitamin B12 in neurology and ageing; clinical and genetic aspects. Biochimie 2013; 95:1066–76.
  • Moore E, Mander A, Ames D, Carne R, Sanders K, Watters D. Cognitive impairment and vitamin B12: a review. Int Psychogeriatr 2012; 24:541–56.
  • Selhub J, Troen A, Rosenberg IH. B vitamins and the aging brain. Nutr Rev 2010;68 Suppl 2:S112-8.
  • Suomalaiset ravitsemussuositukset, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014: http://www.ravitsemusneuvot­telukunta.fi/files/images/­vrn/2014/ravitsemussuosituk­set_2014_fi_web.pdf
  • Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? Nutr Rev 2013; 71:110–7.